STERNER Oxytech

Send forespørsel
Produktnummer
STERNER Oxytech

Oxytech gir total oksygenering av hele vannstrømmen og gjerne på karnivå. Da får man muligheten til å finjustere oksygennivået i hvert kar, samtidig som vannstrømmen fra innblanderen kan brukes til å bedre selvrensingen i karet. 

Oxytech forsynes med en delstrøm av vannet (eller direkte fra karet) og trykksettes med pumpe. Oksygen tilføres i en intern injektor.
Blandingen går så til innløsningstank der vann og oksygen stå under overtrykk i en viss oppholdstid, slik at gassen løses inn. Fordi systemet arbeider under trykk vil vannet bli overmettet med oksygen.

Bobler som dannes øverst i tanken trekkes tilbake til innløpet via den interne injektoren. En slik resirkulering av gassen gir en meget høy effektivitet og en løsning med oksygen som kjemisk oppløst og som mikroboler.

Oxytech arbeider under et relativt lavt trykk. Dette har flere fordeler. For det første vil energikostnadene under drift være lave. For det andre kan Oxytech bruke alle typer oksygenkilder, flytende eller egenprodusert.

Oxytech gir frihet til å velge gasskilde og dermed mulighet til å spare enda mer ved å produsere oksygen selv.

Kombinasjonen av lavt trykk og PE-utførelse gir en innblander som ikke utsetter brukeren for helsemessige farer, slik som innblandere i PVC eller glassfiber kan gjøre.

Oxytech lages i PE, og alle pumpehjul er utført i bronse, noe som gjør den velegnet også til sjøvann.

Den nye serien har en forbedret intern injektor, mer avansert nivåregulering, forbedret styreskap, alle komponenter sertifisert for oksygen og kan leveres med pumpedeksel for utendørs montering.

På en stor del av norske oppdrettsanlegg bidrar oksygen tilsatt ved hjelp av Oxytech betraktelig til besparelser og lønnsomhet.

Sterner leverer komplette systemer for automatisk oksygenering av vannet, gjerne kombinert med annet utstyr for å regulere vannkvaliteten. Vi har systemer både for total oksygenering av vannstrømmen og direkte oksygenering i oppdrettskar. Vi leverer deler og pakkeløsninger, med oksygengeneratorer, fordelingssystem, innblanding, nød-oksygenering og automatikksystem med overvåkning og regulering.

Write Your Own Review
Kun registrerte brukere kan skrive omtaler. Vennligst Logg inn eller Registrer en konto
To Top